• دکتر کامبیز نرماشیری

    عضو هیات علمی دانشگاه
  • دکتر کامبیز نرماشیری

    کارشناس رسمی دادگستری- رشته راه و ساختمان
49
مقاله در مجلات
84
مقاله در کنفرانس ها
17
طرح پژوهشی
10
کتاب منتشر شده
3
فصل در کتب
2
اختراع ثبت شده
خرید آنلاین کتب دکتر نرماشیری
.. Tuned Mass Damper
.. Base Isolator
.. Shear Strengthening
.. Structural Behaviours of Aluminum Panel
.. Aluminum Panel Yielding Dampers
.. Technical English for Civil and Structural Engineers
Technical English for Civil .. - Volume One
.. Flexural strengthening of steel beams
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495