دانلود

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش چهارم
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 18:55
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1399
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 18:39
راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي- نشريه 524
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 17:55
دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی متداول- نشریه 742
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 17:50
دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی متداول- نشریه 741
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 17:45
دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آجری متداول- نشریه 740
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 17:15
دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نطر اول)- نشریه 360
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 15:59
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495