عنوان درس

مقطع و رشته

پایان

شروع

کشور

دانشکده

دانشگاه/ موسسه

روشهای تعمیر، مرمت و مقاوم سازی سازه ها

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

سیستم های ویژه چذب انرژی در سازه های فولادی

 

اجرای سازه های فولادی

دوره ارتقاء از پایه دو به یک

ورود پایه

ادامه دارد

1390

ایران

استان سیستان و بلوچستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

طراحی  سازه های فولادی

طراحی سازه های بتن آرمه

کاربرد کامپیوتر در عمران

طراحی سازه های بنایی

زبان تخصصی

پروژه های سازه های فولادی

پروژه سازه‌های بتن آرمه

کارآموزی

کارشناسی عمران

ادامه دارد

1378

ایران

فنی و مهندسی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مهندسی زلزله

سازه های فلزی پیشرفته

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

زبان تخصصی

بهسازی لرزه ای سازه های موجود

سمینار

پایان نامه

کارشناسی ارشد سازه

طراحی سازه‌های فولادی

کاربرد کامپیوتر در عمران

کارشناسی عمران

1384

1383

ایران

فنی شهید نیکبخت

دانشگاه سیستان و بلوچستان

روشهای اجرائی سازه های فولادی

مهارت کارشناسان شهرداری های استان

1390

1390

ایران

استان سیستان و بلوچستان

مرکز آموزش و پژوهش استانداری

تکنولوژی ساخت

کارشناسی ساختمان

1382

1381

ایران

 

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495