دانلود

محل برگزاری

صفحه

سال

کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

 

تهران، ایران

 

1398

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

طیبه خانه زایی، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های فولادی مرکب کوتاه دوبل ناودانی ناقص با استفاده از CFRP

 

تهران، ایران

 

1398

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

رقیه شهرکی دلیر، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی مقاطع دایروی توخالی فولادی دارای نقص تحت بارهای عرضی توسط CFRP

 

تهران، ایران

 

1398

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

الهه آذرنور، کامبیز نرماشیری

اثرات اندازه نقص در کارآیی صفحات CFRP برای مقاوم سازی ستون های فولادی استوانه ای شکل کوتاه ناقص

 

تهران، ایران

 

1397

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان

شهرام شکوری، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های فولادی کوتاه توسط CFRP و مقایسه میزان اثربخشی تقویت در مقاطع مربع، مستطیل و دایره

 

تهران، ایران

 

1396

پنجمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران

رضا ثاقب، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های فولادی کوتاه مربع و مستطیل شکل دارای نقص با استفاده از CFRP

 

تهران، ایران

 

1396

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران

سید سمانه حسینی نژاد، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های مرکب کوتاه فولادی زوج ناودانی با استفاده از CFRP

 

تهران، ایران

 

1396

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

سعید ریگی، کامبیز نرماشیری

تاثیر محل قرارگیری نقص در مقاوم سازی ستون های دایروی قوطی شکل فولادی کوتاه پر شده با بتن توسط CFRP

 

تهران، ایران

 

1396

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

بهاره کشواری، مهدی شهرکی، کامبیز نرماشیری

تعیین ظرفیت ستون فولادی کوتاه قوطی شکل دارای نقص مقاوم سازی شده با الیاف CFRP

 

تهران، ایران

 

1396

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

ملیحه شه بخش، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های فولادی استوانه ای کوتاه دارای نقص پر شده با بتن، توسط CFRP

 

یزد، ایران

 

1396

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

مسلم فرهمند، احسان عدیلی، کامبیز نرماشیری

مقایسه ریز ساختار نمونه های کم سن بتنی با شرایط عمل آوری متفاوت بررسی با SEM

 

تهران، ایران

 

1396

دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها

امیر شیری، احسان عدیلی، کامبیز نرماشیری

اثر حضور جداسازهای LRB در در جابجایی نسبی سازه های بتن مسلح

 

تبریز، ایران

 

1395

سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

میلاد مستان، احسان عدیلی، کامبیز نرماشیری

مقایسه اثر حضور مهاربند فولادی با میراگر ویسکوز در جابجایی ساختمان فولادی

 

تهران، ایران

-

1395

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

میلاد مستان، احسان عدیلی، کامبیز نرماشیری

اثر واگرایی مهاربندها در منحنی پوش آور سازه های فولادی

 

تهران، ایران

-

1395

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

میلاد مستان، احسان عدیلی، کامبیز نرماشیری

بررسی اثر حضور میراگرهای ویسکوز در جابجایی ساختمان

 

تهران، ایران

-

1395

کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری

مرتضی اکبری، صادق اعتدالی، کامبیز نرماشیری

طراحی بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده اصطکاکی در سازه های بلند توسط الگوریتم ازدحام ذرات با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

 

تهران، ایران

-

1395

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

مرتضی اکبری، صادق اعتدالی، کامبیز نرماشیری

تنظیم بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده اصطکاکی در سازه های بلند با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

 

تهران، ایران

-

1395

سومین همایش بین المللی مهندسی سازه

راضیه شهابی، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های فولادی دایروی شکل کوتاه دارای نقص توسط کامپوزیت های CFRP

 

مشهد، ایران

-

1395

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

ایمان بدیع دامغانی، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های قوطی شکل فولادی پر شده با بتن توسط CFRP

 

تهران، ایران

-

1394

دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

Kambiz Narmashiri, Mohammad Reza Ghaemdoust

A review on FRP strengthening of steel compression members

 

تهران، ایران

-

1394

دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

امین شبانی عماری، کامبیز نرماشیری

اثرات محل قرارگیری نقص عمودی در مقاوم سازی ستون های فولادی قوطی شکل کوتاه با استفاده از CFRP

 

تهران، ایران

-

1394

دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

امین شبانی عماری، کامبیز نرماشیری

آنالیز تاثیر محل قرارگیری نقص افقی در مقاوم سازی ستون های فولادی قوطی شکل کوتاه با استفاده از CFRP

 

تهران، ایران

-

1394

دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

امین شبانی عماری، کامبیز نرماشیری

آنالیز تاثیر محل قرارگیری نقص در ستون های فولادی قوطی شکل کوتاه مقاوم سازی شده با لایه های کربنی CFRP

 

تبریز، ایران

-

1394

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

امیرحمزه کیخا، مسعود نکوئی، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمر های مسلح به الیاف کربن CFRP

 

تهران، ایران

-

1394

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

جواد حسینی فرد، صادق رودینی، کامبیز نرماشیری

ارزیابی و مطالعه منحنی نیرو- تغییر مکان، شکل پذیری و نمودار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی و بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی دینامیکی

 

تهران، ایران

-

1394

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

جواد حسینی فرد،  صادق رودینی، کامبیز نرماشیری

مطالعه و ارزیابی تنش های حالت حدی و نهایی در قابهای خمشی فولادی با توجه به نحوه اتصال ورق میانی در مهاربندها

 

تهران، ایران

-

1394

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

خدیجه درحی، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی ناحیه برشی انتهایی تیرهای فولادی دارای بازشو درجان بااستفاده ازCFRP

 

تهران، ایران

 

1394

دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

امین شبانی عماری، کامبیز نرماشیری

تحلیل محل نقص در ناحیه تکیه گاهی ستونهای قوطی شکل کوتاه مقاوم سازی شده با CFRP

 

شیراز، ایران

-

1394

چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری

امین شبانی عماری، کامبیز نرماشیری

بررسی نقص افقی در ناحیه بارگذاری ستون های فولادی جداره نازک کوتاه مقاوم سازی شده با  CFRP

 

تهران، ایران

-

1394

دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

هادی الوانی، احمدرضا هاجری، بهروز محبی مقدم، کامبیز نرماشیری

بهینه سازی هزینه دیوار برشی بتنی در سازه های فولادی سه بعدی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

 

تبریز، ایران

-

1393

دومین کنگره بین المللی سازه، معماری، و توسعه شهری

عبدالغنی دهقانی، کامبیز نرماشیری، امیر حمزه کیخا

بررسی تاثیر ورقهای CFRP در ظرفیت باربری موضعی تیرهای فولادی

 

ارومیه، ایران

-

1393

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

امیر حمزه کیخا، مسعود نکویی، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

بررسی عددی میزان افزایش ظرفیت فشاری ستونهای فلزی قوطی شکل توخالی بلند تقویت شده با کامپوزیت FRP

 

شیراز، ایران

-

1393

نخستین کنفرانس عمران و سازه های نوین

عبدالغنی دهقانی، کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی موضعی تیر های فولادی توسط CFRP

 

شیراز، ایران

-

1393

نخستین کنفرانس عمران و سازه های نوین

غدیر مهرآمیز، کامبیز نرماشیری

مقایسه تاثیر استفاده از کامپوزیت های FRP با ورق تقویت فولادی بر عملکرد برشی تیر های فولادی

 

گرگان، ایران

-

1393

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

محمد جواد حیدری پردون، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

مقایسه رفتار لرزه ای سازه های بنایی غیر مسلح مقاوم سازی شده با شاتکریت پیرامونی و کامپوزیت های FRP

 

گرگان، ایران

-

1393

کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

محمد رضا قائم دوست، کامبیز نرماشیری، امیر حمزه کیخا، امید یوسفی

مقاوم سازي اعضاي قوطی شکل فولادي داراي نقص توسط CFRP

 

گرگان، ایران

-

1393

اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

سیده فاطمه هاشمی، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی توخالی با تغییر نسبت ارتفاع دیوار

 

بابل، ایران

-

1393

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

محسن قلی زاده، کامبیز نرماشیری، سعید عزیزی، سید عباس موسوی

اثرات ورق های CFRP بر خواص کمانش پیچشی جانبی تیرهای فولادی در طول تیرهای مختلف

 

بابل، ایران

-

1393

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

سعید عزیزی، کامبیز نرماشیری، محسن قلی زاده، محمد علی ایرندگانی

بررسی بهسازی لرزه ای یک ساختمان فولادی کم ارتفاع با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

 

بابل، ایران

-

1393

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

صادق رودینی، کامبیز نرماشیری، جواد حسینی فرد

مطالعه عددی اثر نحوه اتصال ورق میانی در بادبند ضربدری بروی عملکرد قاب فولادی از روش FEM

 

بابل، ایران

-

1393

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

امید یوسفی، کامبیز نرماشیری، علی قدس، محمد رضا قائم دوست

مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی  دارای نقص توسط CFRP

 

تبریز، ایران

-

1393

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

صادق رودینی، کامبیز نرماشیری، جواد حسینی فرد

ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی توپر و توخالی با وجود بازشو از روش FEM

 

تبریز، ایران

-

1393

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

امیر حمزه کیخا، مسعود نکوئی، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

بررسی میزان افزایش بار بحرانی کمانش ستون های فولادی قوطی شکل توخالی تقویت شده با کامپوزیت های مسلح شده به الیاف کربن (CFRP)

 

گرگان، ایران

-

1393

کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری

محمد جواد حیدری پردون، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

مقایسه رفتار لرزه ای سازه های بنایی غیر مسلح مقاوم سازی شده با شاتکریت پیرامونی و کامپوزیت های FRP

 

تبریز، ایران

-

1393

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

صادق رودینی، کامبیز نرماشیری، جواد حسینی فرد

مدل سازی و مطالعه عددی هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی و بتنی تحت بارهای دینامیکی از روش FEM

 

سمنان، ایران

-

1392

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

مجید قزوینی پور اکبری، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

بررسی مقاومت فشاری و ویژه الکتریکی و جذب آب در بتن خود تراکم حاوی خاکستر بادی و متاکائولین

 

کرج، ایران

-

1392

همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

محمد قاسمی، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

معرفی سیستم ساختمانی قاب فولادی سبک LSF به عنوان یکی از روشهای صنعتی سازی ساخت و ساز و بررسی رفتار این سیستم در برابر آتش

 

میبد، ایران

-

1392

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

سیده فاطمه هاشمی، رضا رهگذر، کامبیز نرماشیری

بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی توخالی با تغییر نسبت نیروی محوری

 

میبد، ایران

-

1392

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

امید یوسفی، کامبیز نرماشیری، علی قدس، محمد رضا قائم دوست

مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی  دارای نقص توسط CFRP

 

اصفهان، ایران

-

1392

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین

نگار براهویی، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر، سید مهران موسوی

ارزیابی طول مؤثر مهار انتهایی نوارهاي CFRP  بر روي تيرهاي فولادي مقاوم سازي شده

 

تبریز، ایران

-

1392

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

صادق رودینی، کامبیز نرماشیری

بررسي عملکرد بادبندهای ضربدری به ورق اتصال میاني تحت بار بحراني از روش المان محدود

 

تبریز، ایران

-

1392

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

صادق رودینی، کامبیز نرماشیری

بررسي عملکرد ديوارهای برشي بتني توخالي با استفاده از روش المان محدود

 

تبریز، ایران

-

1392

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

دانیال نخعی، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر

مطالعه عددی موقعیت قرارگیری نوارهای CFRP بر بار بحرانی کمانش ستونهای قوطی شکل فولادی

 

زاهدان، ایران

on CD

1392

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

حسین مهماندوست کتلر، کامبیز نرماشیری، محسن قلی زاده، سعید عزیزی

تقویت برشی تیر ورق ها با استفاده از پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن (CFRP)

 

زاهدان، ایران

on CD

1392

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

محسن قلی زاده، کامبیز نرماشیری، سعید عزیزی، حسین مهماندوست کتلر

اثرات مقاوم سازی با پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن بر خواص کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی

 

زاهدان، ایران

on CD

1392

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

سعید عزیزی، کامبیز نرماشیری، محسن قلی زاده، حسین مهماندوست کتلر

بررسی اثر ضخامت و طول پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن CFRP بر روی مقاوم سازی تیرهای فولادی

 

کرمان، ایران

336-323

1392

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

محسن قلی زاده، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر، سعید عزیزی

تاثیر طول، ضخامت و چیدمان پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن بر تقویت خواص کمانش پیچشی جانبی تیرهای فولادی I شکل

 

کرمان، ایران

274-265

1392

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

سعید عزیزی، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر، محسن قلی زاده، محمد علی ایرندگانی

بررسی اثر ضخامت چسب در پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با CFRP

 

زاهدان، ایران

-

1391

همایش کشوری جوان و تولید ملی

دانیال نخعی، کامبیز نرماشیری، رضا رهگذر

بررسی محل قرارگیری پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن بر بار بحرانی کمانش ستونهای قوطی شکل فولادی

 

Jakarta, Indonesia

913-925

2012

International Conference on Advances Science and Contemporary Engineering 2012 (ICASCE 2012)

S. Azizi, K. Narmashiri, M. Gholizadeh, H. Mehmandoost-K

Seismic strengthening of low-rise steel structures: A case study in Mashhad

 

کرمان، ایران

-

1391

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

علیرضا صادقی، کامبیز نرماشیری، سید محمد مرتضی هاشمی

بررسی و مقایسه روشهای استفاده از ژاکت فولادی یا افزایش مقطع بتنی برای مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح

 

Guangzhou, China

3838-3843

2011

International Conference on Structures and Building Materials: ICSBM 2011

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat, N.H. Ramli Sulong

Local stiffening of steel I-beams by using CFRP materials

 

Kuala Lumpur

590-595

2011

8th International Conference on Composite Science and Technology

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat, N.H. Ramli Sulong

Failure Modes of CFRP Flexural Strengthened Steel I-Beams

 

Sarawak, Malaysia

Accepted

2011

7th International Conference on Steel and Aluminum Structures-ICSAS 2011

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat, N.H. Ramli Sulong

Experimental studies on end anchoring of steel I-beams by using CFRP strip

 

Vientiane, Laos

61-69

2010

2nd ASEAN Civil Engineering Conference: ACEC 2010

K. Narmashiri, N.H. Ramli Sulong, M.Z. Jumaat

Experimental studies on different in-plane CFRP end cutting shapes for flexural strengthening steel I-beams

 

Kuala Lumpur, Malaysia

On CD

2009

International conference for technical postgraduates: TECHPOS 2009

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat, N.H. Ramli Sulong

Effects of CFRP length on horizontal and vertical deflection of strengthened steel I-beams

 

Las Vegas, NV., USA

241-246

2009

5th International Structural Engineering and Construction Conference: ISEC-5

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Numerical study on strengthening composite bridges

 

Langkawi, Malaysia

529-535

2009

7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference : APSEC 2009 & 2nd European Asian Civil Engineering Forum: EACEF 2009

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Shear and local buckling strengthening steel structures

 

Langkawi, Malaysia

822-829

2009

7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference : APSEC 2009 & 2nd European Asian Civil Engineering Forum: EACEF 2009

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Effects of application different HM-CFRP end cutting shapes for strengthening composite bridges

 

Leeds, UK

384-389

2009

9th international conference on steel concrete composite and hybrid structures

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

 

Comparison between 2D and 3D computer modeling for strengthening composite steel-concrete bridges with HM-CFRP and steel sheets

 

Solo, Indonesia

49-57

2009

1st International Conference on Rehabilitation and maintenance in Civil Engineering

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Comparison between 2D and 3D computer modeling for flexural rehabilitation of steel structures with HM-CFRP and steel sheets

 

Solo, Indonesia

58-65

2009

1st International Conference on Rehabilitation and maintenance in Civil Engineering

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Numerical study on the effects of HM-CFRP end cutting shape for flexural rehabilitation of steel structures

 

Bangkok, Thailand

156-160

2009

2nd International conference on GINT4NDM and Rehabilitation

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Effects of the HM-CFRP sheets cutting shape on the stress and strain intensity of strengthened composite bridges

 

Bangkok, Thailand

147-151

2009

2nd International conference on GINT4NDM and Rehabilitation

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Strength increasing masonry walls with mortar mixed by adhesive and resin

 

تبریز

 

1386

سومین کنگره ملی مهندسی عمران

کامبیز نرماشیری، منصور قلعه نوی، مهدی اژدری مقدم

بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی تو خالی

 

تهران

71-79

1385

دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

کامبیز نرماشیری، محمد رضا سهرابی،فردین رئوفی

اثرات اختلاط برگ نخل خرما در مقاومت فشاری بتن

 

کرمان

 

1383

کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

کامبیز نرماشیری، مهدی اژدری مقدم، محسن صفا

طبقه همکف، کاربری یا خطر

 

کرمان

111-118

1383

همایش ملی زلزله

کامبیز نرماشیری، مهدی اژدری مقدم

مقاوم سازی، ترمیم و تقویت منابع هوایی آب آسیب دیده از زلزله

 

تهران

 

1381

اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

کامبیز نرماشیری، مهدی اژدری مقدم

بررسی رفتار برجهای آب در مقابل زلزله و پیشنهاد طرح ایمن

 

Mashhad, Iran

 

1999

5th International Conference on Civil Engineering

K. Narmashiri, A. Vafai

Numerical study on the buckling of cracked circular cylindrical shells under pure and non-pure bending

 

تهران

75-81

1378

اولین کنفرانس علمی-تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

کامبیز نرماشیری، ابوالحسن وفایی

کمانش پوسته های استوانه ای دارای ترک محیطی

 

تهران

131-139

1378

اولین کنفرانس علمی-تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

کامبیز نرماشیری، ابوالحسن وفایی

کمانش پوسته های استوانه ای دارای ترک محوری

 

نجف آباد

-

1377

پنجمین کنفرانس دانشجویی عمران

کامبیز نرماشیری

بارگذاری دینامیکی بار برف

 

نجف آباد

-

1377

پنجمین کنفرانس دانشجویی عمران

کامبیز نرماشیری

تحلیل استاتیکی صفحات و پوسته ها بروش عناصر محدود

 

نجف آباد

-

1377

پنجمین کنفرانس دانشجویی عمران

کامبیز نرماشیری

تحلیل دینامیکی صفحات و پوسته ها بروش عناصر محدود

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495