سال

محل ثبت

سمت

نام اختراع

1391

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره مالکیت صنعتی

داور

فتیله و ابزار برجسته سرامیک

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495