سال

محل برگزاری

سمت

نام کنفرانس/ مسابقه/ مجمع علمی

کشور

شهر

1396

ایران

ایرانشهر

عضو کمیته علمی

اولین همایش انرژی های نو و توسعه پایدار

1396

ایران

زاهدان

دبیر علمی

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران- سیستان و بلوچستان

1394

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم

آذر 1393

ایران

تهران

عضو کمیته علمی

اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

اردیبهشت 1393

ایران

بابل

عضو کمیته علمی

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران

 1392اسفند

ایران

میبد

عضو کمیته علمی

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

1392 اسفند

ایران

میبد

عضو کمیته علمی

اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

1392

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی

همایش ملی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در استان سیستان و بلوچستان

1392

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی

اولین همایش دانشجویی مهندس عمران

1391

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی در بخش سازه های سبک و سنگین و بهینه

ششمین دوره مسابقات ملی-دانشجویی سازه های ماکارونی

اردیبهشت 1392

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران

18-19 September, 2012

China

Guizhou

عضو کمیته علمی

International Conference on Green Building and Civil Engineering

27-28 December, 2012

Maldives

Maldives

عضو کمیته علمی

2nd International Conference on Green Buildings Technologies and Materials (GBTM 2012)

17-18 November, 2012

China

Wuhan

عضو کمیته علمی

2012 International Conference on Ecological Environment and Environment Management (EEEM 2012)

1390

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی در بخش سازه های سبک و سنگین

سومین دوره مسابقات ملی-دانشجویی سازه های ماکارونی

1381

ایران

زاهدان

عضو کمیته علمی و رئیس جلسات ارائه مقاله

نهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی عمران

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495