زمان اتمام

زمان شروع

محل انجام طرح

کارفرما

همکاران

عنوان طرح

1397

1393

زاهدان، ایران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

امکان سنجی جبران ضعف بوجود آمده در سازه های فولادی ناقص با استفاده از کامپوزیت فیبر کربن

1393

1392

زاهدان، ایران

اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

تولید مصالح ساختمانی نوین با استفاده از مصالح بومی در استان سیستان و بلوچستان (میراگر فلزی جاری شونده)

1393

1392

زاهدان، ایران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

ساناز چهکندی، علی قدس، کامبیز نرماشیری، امید یوسفی

امکان سنجی استفاده از دیوار برشی در ساختمانهای شهر زاهدان

1397

1392

زاهدان، ایران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

امکان سنجی استفاده از میراگر در ساختمانهای شهر زاهدان

1392

1391

زاهدان، ایران

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای مدارس مدارس استان سیستان و بلوچستان

1392

1391

زاهدان، ایران

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

بررسی کیفیت اجرای مدارس استان سیستان و بلوچستان

1392

1391

زاهدان، ایران

اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

کامبیز نرماشیری

بررسی عوامل موثر بر گودبرداری مجاور سازه ها و کاهش عوارض آن

1393

1391

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری

مقاوم سازی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای فیبر کربن باریک شونده

1393

1390

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری

افزایش مقاومت خمشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای فیبر کربن

2011

2010

Kuala Lumpur, Malaysia

University of Malaya- IPPP

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat, N.H. Ramli Sulong

Flexural and shear strengthening of steel I-beams by using carbon fiber reinforced polymer (CFRP) strips

2010

2009

Kuala Lumpur

University of Malaya- IPPP

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Strengthening steel structures with carbon fiber reinforced polymer (CFRP) strips

2009

2008

Kuala Lumpur

University of Malaya-IPPP

K. Narmashiri, M.Z. Jumaat

Strengthening steel-concrete composite bridge with longitudinal and latitudinal high modulus carbon fiber reinforced polymer (CFRP) strips

1386

1385

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری

اثرات اختلاط چسب و رزين در مقاومت كششي و فشاري بتن

1384

1383

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری، فردین رئوفی

اثرات آب محلهای مختلف برداشت آب شهرستان زاهدان در مقاومت فشاری بتن

1384

1383

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری، فردین رئوفی

اثرات اختلاط برگ نخل خرما منطقه بلوچستان در مقاومت فشاری بتن

1384

1383

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کامبیز نرماشیری، فردین رئوفی

مقایسه مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان تهیه شده با آب مناطق مختلف شهرستان زاهدان

1384

1383

زاهدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

امیر مسعود اژدری مقدم، کامبیز نرماشیری

تجزیه و تحلیل تنش در استخوان ران پای ورزشکار رزمی تحت اثر ضربات وارده به وسیله روش اجزای محدود F.E.M

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495