تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 فروردین 1399

  آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش چهارم

امتیاز: Article Rating

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش چهارم

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495